Op 24 november 2016 werd er een vernietigingsarrest uitgesproken door het Grondwettelijk Hof over de woorden << op 2 december 2013 >> in artikel 153, § 3, derde lid, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, ingevoegd bij artikel 77 van de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid. Het artikel luidt nu als volgt: “In afwijking van het eerste lid en in afwijking van artikel 72, § 1, mogen personen die niet voldoen aan de in artikel 72, § 2, tweede lid, gestelde kwalificatievoorwaarden voor de beroepen van technoloog medische beeldvorming of medisch laboratorium technoloog, maar die gedurende minstens drie jaar handelingen van het beroep van technoloog medische beeldvorming hebben uitgevoerd, dezelfde handelingen blijven verrichten onder dezelfde voorwaarden als de technologen medische beeldvorming die deze handelingen uitvoeren.”

Wat betekent dit concreet? Aangezien het huidige art. 153, §3, derde lid, stelt dat een uitvoeren van handelingen gedurende drie jaar volstaat voor het verkrijgen van een voordeel voor verworven rechten, ongeacht periode (er staat geen datum meer), is de erkenningscommissie TMB (waar ook de VMBv in zetelt) momenteel genoodzaakt om alle dossiers met een tewerkstellingsattest van minstens drie jaar, te behandelen.

Het kan echter moeilijk de bedoeling zijn dat men in het oneindige een voordeel op basis van verworven rechten voor het beroep van technoloog medische beeldvorming kan blijven aanvragen. De VMBv zou nooit akkoord gegaan zijn met een infinitieve regularisering. Op woensdag 1 maart 2017 werd er tijdens het IKW “gezondheidszorgberoepen” besproken hoe de wetgeving zal aangepast worden, ten gevolge van het vernietigingsarrest. Het kabinet van federaal minister DE BLOCK heeft een wetgevend initiatief aangekondigd waardoor er in het bewuste artikel een nieuwe datum zal ingevoegd worden. Die datum zal een einde stellen aan het onbeperkt aanvragen van een voordeel op basis van verworven rechten voor het beroep van technoloog medische beeldvorming en het beroep van medisch laboratoriumtechnoloog. Deze wetsaanpassing zal ingevoegd worden in een komende gezondheidswet.

VRAGEN? De VMBv is expert ter zake en helpt u graag verder: Contacteer
philippe.vanlaer@vmbv.org (wetgeving) 
gianni.claessens@vmbv.org (wetgeving) 
stephanie.bogaert@vmbv.org (voorzitter)