Eind januari is het nieuwe KB betreffende de beroepstitels van Technoloog Medische Beeldvorming gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad:

Koninklijk besluit van 22 december 2017 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van technoloog medische beeldvorming en houdende vaststelling van de lijst van technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een arts kan worden belast (zie bijlage).

Deze publicatie gebeurde op basis van het advies 2013/04 van de Nationale Raad voor paramedische beroepen en advies 2015/01 van de Technische Commissie voor paramedische beroepen (TCPB). Vanaf heden mag de Technoloog medische beeldvorming legaal toestellen voor radiotherapie en echocardiografie bedienen.

Hartelijk dank aan Philippe Van Laer en Gianni Claessens die voor de VMBv jàren inzet getoond hebben om tot deze uitbreiding van de toevertrouwde handelingen te komen!