Met dit bericht willen we jullie informeren over de nieuwe functies en bijhorende loonschalen, bekend gemaakt door het Instituut voor Functieclassificatie IFIC.

Op 11/12/2017 ondertekenden de sociale partners in het Paritair Comité 330 twee collectieve arbeidsovereenkomsten. In 2018 wordt de nieuwe sectorale functieclassificatie ingevoerd die van toepassing zal zijn op alle werknemers in de federale gezondheidsdiensten, dus ook de technologen medische beeldvorming, verpleegkundigen en gelijkgestelden werkzaam op radiologie, nucleaire geneeskunde, radiotherapie en/of echocardiografie! Dat betekent concreet: nieuwe sectorale functiebeschrijvingen en -classificatie voor het personeel gekoppeld aan een nieuw loonmodel met verloning op basis van wegingen en klassen.

Het uitgangspunt is dat er tussen de werkgevers- en de werknemerszijde in het Paritair Comité 330 een akkoord bereikt werd over de weging van de verschillende functies in de sector. De gebruikte criteria (Kennis en kunde, Leidinggeven, Communicatie, Probleemoplossing, Verantwoordelijkheid, Omgevingsfactoren) in deze weging leidden tot een indeling in ‘klassen’. Aan elke klasse is een verloning gekoppeld (hogere klasse = hogere verloning). Huidige functies zullen toegewezen worden aan een IFIC-referentiefunctie. De technoloog medische beeldvorming valt in klasse 14 (wegingsscore 436-489,5). Voor ‘radiologieverpleegkundige’ is er geen specifieke referentiefunctie voorzien; zij zullen wellicht geklasseerd worden als ‘verpleegkundige ziekenhuis’, tevens klasse 14.

Een aantal gespecialiseerde verpleegkundige functies (bv. IZ, OK, MUG, spoed, …). vallen in de hogere klasse 15 (wegingsscore 490-543,5). De VMBv is niet akkoord met de functieomschrijving van Technoloog Medische Beeldvorming. De omschrijving is onvolledig, onjuist én verouderd. Voor de VMBv zal Willem D’Herde het IFIC enerzijds vragen om de functieomschrijving up te daten op basis van het nieuwe KB van 22 december 2017, anderzijds te benadrukken dat de functieclassificatie voor de radiologieverpleegkundige ontbreekt en ten derde omwille van de specialisatiegraad ook vragen de wegingsscore te herzien, met het oog ook in klasse 15 gecatalogeerd te worden.
Wij moedigen alle TMB’ers die het niet eens zijn met de nieuwe functieomschrijving aan om contact op te nemen met het IFIC (persoonlijk of als dienst) waarbij je kan refereren naar de verschillen met het nieuwe KB en je huidige functieomschrijving. Mail daarvoor naar: info@if-ic.org.

TIJDLIJN NIEUWE FUNCTIE TOEWIJZING

Fase 1
Tegen eind april zou elke werknemer een schrijven ontvangen waarin zijn toewijzing aan een IFIC-referentiefunctie wordt bekendgemaakt, samen met een vergelijking tussen zijn loopbaan in het huidige barema en in het IFIC-barema.

Vóór eind juni maakt de werknemer zélf een keuze op basis van de ontvangen vergelijking:
 Hij stapt over naar het IFIC-barema (is niet omkeerbaar)
 Hij behoudt zijn huidige barema (en kan pas opnieuw een keuze maken bij de invoering van fase 2 (nog geen idee wanneer deze zou zijn)
 Hij is niet akkoord met de IFIC-referentiefunctie waaraan hij is toegewezen, en tekent beroep (intern of extern) aan

De werknemer die zijn keuze niet tijdig kenbaar maakt (voor 30/06/2018) behoudt automatisch zijn huidig barema. Tegen eind juli zou de effectieve uitbetaling van het nieuwe loon (voor de maand juli) gebeuren voor de werknemers die overstappen naar het IFIC-barema. Tegen eind september zou er een regularisatie van het loon voor de periode januari-juni gebeuren voor de werknemers die overgestapt zijn. Ook zouden de interne beroepen afgehandeld worden. Tegen midden november zouden de externe beroepen afgehandeld worden.

Meer info?

Je kan alle informatie over de functieclassificatie raadplegen op de website van de vzw IFIC: https://www.if-ic.org/nl. Hier vind je de functiewijzer, de functiebeschrijvingen en nog heel wat informatie (de cao’s, een overzicht met veelgestelde vragen, …).

Advies van je werkgever nodig? Raadpleeg de personeelsdienst of de vakbond.

Advies van de VMBv nodig?
wetgeving@vmbv.org