IFIC

Toewijzingsfase

Ten laatste op 30 april 2018 zou iedereen individueel van zijn/haar personeelsdienst een functie met loongegevens en loonsimulatie toegewezen krijgen. De toegewezen functie is gebaseerd op de inhoud van uw takenpakket (de titel is minder belangrijk). Zo zou het kunnen dat de verpleegkundigen werkzaam op radiologie de functie ‘Technoloog Medische Beeldvorming’ toegewezen krijgen omdat deze qua inhoud meer overeenstemt dan ‘Ziekenhuisverpleegkundige’. Vóór 30 juni zal je een keuze moeten maken:

  1. Akkoord gaan met de toegewezen functie en overstappen naar het nieuwe barema
  2. Niet akkoord gaan en het huidige barema behouden
  3. Niet akkoord gaan met de toegewezen functie omdat uw functie ontbreekt of omdat de inhoud van de functie niet overeenstemt met uw huidige taken en intern beroep aantekenen

( Voor meer info zie 4.1.2 en 4.1.3 van https://www.if-ic.org/src/Frontend/Files/userfiles/files/79176_FeuilletNLklein.pdf )

Om over te stappen naar het nieuwe barema moet u dat schriftelijk laten weten aan uw personeelsdienst (procesverantwoordelijke IFIC).

Als u uw oude barema wilt behouden kan u dat ook schriftelijk laten weten of gewoon niets doen en dan behoudt u automatisch na 30 juni 2018 uw huidige barema.

Indien u niet akkoord gaat met de INHOUD (de omschrijving)van uw toegewezen functie dan kan u intern beroep aantekenen. Hiervoor heeft u normaal een formulier (https://www.if-ic.org/src/Frontend/Files/userfiles/files/CAO%203%20procedure%20bijlage%202%20intern%20beroep%20DEF.pdf) ontvangen. Dit formulier dient ook vóór 30 juni ingeleverd te worden bij de personeelsdienst (procesverantwoordelijke IFIC).

Omdat wij, de VMBv, niet akkoord zijn met de functiebeschrijving van ‘Technoloog medische Beeldvorming’ hebben wij een nieuwe functiebeschrijving opgesteld (zie link hieronder). Deze kan u gebruiken om uw intern te beroep te staven. !Opgelet! Dit is een ruime omschrijving met zowel taken van toepassing op een dienst radiologie als een dienst nucleaire geneeskunde. U zal voor u dus de overeenstemmende taken eruit moeten filteren.

Nieuwe functiebeschrijving -Technoloog medische beeldvorming

 

Indien u nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen via wetgeving@vmbv.org.

Voor meer info: www.ific.org