(Zie onderaan update documenten 20/07/2018)

Beste VMBv lid,

Graag willen wij u informeren over de beroepsfase en onderhoudsfase van toegewezen sectorale referentiefuncties van IFIC.
In bijlage vindt u: (link onderaan de post)
  • Een begeleidende brief met informatie over de verschillende stappen van intern (en extern) beroep
  • Een nieuwe functiebeschrijving: Bijlage 1 Technoloog Medische Beeldvorming (Om toe te voegen aan uw “Formulier intern beroep”)
  • Voorbeeldformulier intern beroep – Technoloog Medische Beeldvorming
Wij hopen u hiermee voldoende op weg te helpen om beroep te kunnen aantekenen, voor zij die dat wensen.
Indien u nog vragen heeft kan u steeds terecht op onderstaand emailadres.
Meer info kan u ook vinden op https://www.if-ic.org/nl
Met vriendelijke groeten,
(PS: in de functiebeschrijving TMB ontbreekt het luik radiotherapie en echocardiografie. Onze excuses hiervoor. De bestuursleden van de VMBv zijn geen van allen werkzaam op deze diensten en de kennis ontbreekt ons om dit adequaat in te vullen. Wel zijn wij ervan overtuigd dat het document een goede basis is en veel overeenkomsten zal bevatten.)

Update nieuwe documenten 20/07/2018
Bijlage 1 – Nieuwe functiebeschrijving TMB
KB-AR_2017.12.22_-_BS-MB_2018.01.22_TMB-TIM (1)
Correct – Cao procedure bijlage 3 extern beroep V1
AANDACHT UPDATE EXTENR BEROEP AANTEKENEN!!Velen onder jullie hebben onlangs intern beroep aangetekend tegen het nieuwe IF-IC functieclassificatie. Enkelen daarvan hebben al antwoord gehad. Maar wat doe je als het intern beroep wordt afgekeurd???

INTERN BEROEP –> EXTERN BEROEP !!!

Hieronder enkele tips die je zeker niet mag vergeten!:

+ Lever het extern beroep tijdig in! Je krijgt namelijk maar MAX 15 dagen na ontvangst van het antwoord op intern beroep. Voorbereiding is de boodschap! (Zie link formulier extern beroep aantekenen –> https://www.if-ic.org/…/CAO%20procedure%20bijlage%203%20ext… )

+ OPGELET!!! IF-IC heeft onlangs een 6de pagina toegevoegd aan het document extern beroep aantekenen. Voor die genen die goede voorbereiding hadden getroffen, kijk dit zeker even na ! ( zie link hier boven)

+ Indien u zelf een IF- IC functiebeschrijving heeft aangepast, mag deze het IFIC-logo niet vermelden! ( Het functieprofiel opgesteld door NVKVV bevat helaas wel het IF -IC logo, gelieven dit te verwijderen! ) (Zie bijlage: Nieuwe functieprofiel opgesteld door VMBv)

+ Vermeld expliciet de auteur van de beschrijving (de werknemer, de werkgever of bijvoorbeeld andere vertegenwoordigers van werknemers) (zie bijlage: Nieuwe functieprofiel opgesteld door VMBv)

+ Het antwoord op intern beroep wordt aangetekend opgestuurd via post. Dit document dient gekopieerd en bij het extern beroep bijgevoegd te worden.

+ Voor de TMB’s: voeg het KB van technoloog medische beeldvormer ook toe aan uw dossier. Het bevat de wettelijke autonome en toevertrouwde handelingen binnen elk domein (dus ook echocardio en radiotherapie) en de verplichte uren bijscholing.

+ Op de site van IF-IC vindt u een verklarend document terug als hulp bij het invullen van het document extern beroep aan tekenen. (https://www.if-ic.org/…/cao%20procedure%20bijlage%203%20ext…)

+ Kijk zeker even de site van VMBv na! Hier vindt u bijvoorbeeld een voorbeeldformulier van het intern beroep dat u ook kan gebruiken voor het extern beroep. ( https://www.vmbv.org/…/update-ific-beroepsfase-onderhoudsf…/ )

Heeft u nog steeds vragen of twijfels, dan kan u steeds terecht bij wetgeving@vmbv.org

Succes
Collegiale groeten
VMBv