Op 1 december 2019 eindigt de periode van voorlopige erkenningen als technoloog medische beeldvorming. Wie géén omzetting aanvraagt van de voorlopige erkenning naar een definitieve erkenning (dit kan enkel indien men intussen het diploma van technoloog medische beeldvorming heeft behaald) mag vanaf 1 december 2019 de activiteiten van een technoloog medische beeldvorming niet meer uitvoeren. Meer informatie kan worden verkregen bij de beroepsvereniging via wetgeving@vmbv.org of via het Agentschap Zorg en Gezondheid via mailvragen.zorgberoepen@vlaanderen.be.


Toelichting: tijdens de overgangsperiode – toen onze beroepstitel erkend werd – bestonden er 3 procedures:
1/ Technologen MB zijn volledig en automatisch erkend (de hogeschool stuurt de lijst van afgestudeerden door naar de overheid) – jullie hoeven dus niets meer te doen.
2/ Mensen die voldoende ervaring (nader gedefinieerd in de erkenningsprocedure) hadden met een bepaalde modaliteit konden mits attestering door hun diensthoofd een ‘derogatie’ of partiële erkenning aanvragen om hun taken te mogen blijven uitvoeren, ongeacht het diploma; een derogatie is voor het leven. Ook zij hoeven op dit moment niets te doen.
3/ Mensen met onvoldoende ervaring konden een tijdelijke erkenning aanvragen mits een diploma van bachelorniveau (in om het even welke richting); per 1 december 2019 vervalt deze tijdelijke toelating. Dit was een maatregel om een sociaal bloedbad te voorkomen, om mensen de kans te geven ander werk te zoeken of zich bij te scholen tot TMB en te gaan voor een volledige erkenning als TMB. Het gaat dus om déze mensen. Wie intussen het diploma van TMB niet gehaald heeft, mag per 1 december 2019 niet langer werken als medisch beeldvormer.
Noot: dit is niet van toepassing op verpleegkundigen – zij hebben nooit een erkenning moeten aanvragen gezien zij toestellen in MB mogen bedienen volgens hun eigen KB.

Collegiale groeten, Stephanie Bogaert – voorzitter VMBv, lid erkenningscommissie TMB