Het Scoop symposium werd geannuleerd owv. COVID-19.

Beste, 

Met grote spijt heeft het VMBv bestuur besloten dat het SCOOP Symposium 2020, dat verplaatst werd naar 12 september 2020, NIET zal doorgaan. Alsook wordt hiervoor geen nieuwe data voorzien.
VMBv verduidelijkt dit besluit: 
Als eerste wil VMBv uiteraard geen onnodige risico’s nemen op besmettingsgevaar met het Coronavirus. Vervolgens verwacht VMBv (last minutes) toenemende annulaties waardoor de kosten onnodig oplopen. Het is spijtig genoeg niet haalbaar om het symposium nogmaals te verplaatsen naar een derde datum gezien de onzekere situatie. Ook 2021 zal een onzeker jaar worden betreffende evenementen en de veilige organisatie hiervan in kader van Covid- 19.
De organisatie van evenementen staat ,door willen van het Coronavirus, op een laag pitje. Dit geeft VMBv wel de mogelijkheid om zich nu volledig te focussen op haar kernactiviteiten, namelijk het optimaliseren van de wetgeving betreft ons beroep.
Wat nu met mijn inschrijving?
Het inschrijvingsgeld dat betaald werd voor het SCOOP symposium 2020 zal, in de loop van de week, teruggestort worden op het rekeningnummer waarmee betaald werd.
Maar wat nu met het lidmaatschap?
Bij de inschrijving van het SCOOP symposium 2020 kon er voor gekozen worden voor een betaling inclusief lidmaatschap 2020. Van degenen die voor deze optie kozen, zullen hun lidmaatschappen alvast gratis en automatisch vernieuwd worden voor het jaar 2021.
Praktische of inhoudelijke vragen kan u steeds richten tot evenementen@vmbv.org.
Stay safe !!
Met vriendelijke groeten
Jade Van de Vel
VMBv bestuur