Beste VMBv-lid,

 

Op maandag 30 november 2020 vond de Algemene Ledenvergadering van de VMBv plaats.

Voor wie er niet bij kon zijn, hier alvast twee belangrijke besluiten waarover bericht wordt:

  • NIEUWE VOORZITTER –   Het ontslag van Stephanie Bogaert als voorzitter werd goedgekeurd, de overdracht van het voorzitterschap (ad interim voor de duur van maximum één jaar) naar Sofie Vermeulen werd unaniem aanvaard. Sofie Vermeulen werkt als Technoloog medische beeldvorming in het UZ Gent – dienst MRI. Zij zetelt voor de VMBv reeds in de Technische Commissie voor Paramedische Beroepen en Belmip. Wij hebben het volste vertrouwen dat Sofie in 2021 de beroepsvereniging verder zal doen groeien. Ikzelf blijf in functie binnen de werkgroep Evenementen. Er is géén overnemer gevonden voor mijn functie als redacteur van Doorkijk 2.0 – we vermoeden ook dat het digitale tijdschrift weinig gelezen werd tegenover een grote inspanning.  Daarom annuleren wij dit item en zullen we meer inzetten op het frequenter delen van regelmatige nieuwsitems via modernere kanalen. Mijn zetel bij de erkenningscommissie TMB wordt overgenomen door Dylan Callens, TMB en reeds bestuurslid.
  • GRATIS LIDMAATSCHAP –  Wij lieten u eerder al weten dat u gecompenseerd zou worden voor het jaar 2020 zonder evenementen en dus ledenvoordelen door de gratis verlenging van uw lidmaatschap in 2021. Gisteren is beslist en door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd dat het lidmaatschap in 2021 voor iederéén gratis zal zijn. Wij mikken op een groter ledenaantal met als voordeel een grotere slagkracht bij de overheid, een grotere bereikbaarheid van het doelpubliek voor evenementen met het oog op een grotere opkomst wat ook goed is voor de sponsors, die we broodnodig hebben. Zo gaat de bal terug aan het rol en voorzien wij verdere groei van de beroepsvereniging! Dat dit de ledenadministratie een pak vereenvoudigt is mooi meegenomen met het oog op duurzame en efficiënte werking van het bestuur. Leden die in 2020 lidgeld betaalden zullen nu materieel gecompenseerd worden ten bedrage van het lidgeld. Alle ideeën hiervoor zijn alvast welkom! Wie het lidmaatschapsgeld voor 2021 reeds betaald had, zal uiteraard geldelijk terugbetaald worden op de rekening van oorsprong.

Het volledige verslag van de Algemene Ledenvergadering ontvangt u midden december in uw mailbox. Ik wil u adviseren dit grondig te lezen: het vertelt u wat de VMBv in 2020 gedaan heeft en voorziet voor 2021.

Collegiale groeten,

Stephanie Bogaert

 

 

Sofie Vermeulen – Nieuwe voorzitter (ad interim)