Beste VMBv lid,

In 2018 werd een nieuwe systeem omtrent functieclassificatie geïmplementeerd in de federale sectoren van het PC 330. Hierdoor werd er meteen een extreme onrust gezaaid. Geen enkele medisch beeldvormer herkende zich in de toen net gelanceerde functieomschrijving. In het kader van deze implementatie heeft IFIC de Vereniging van medisch beeldvormers (VMBv) uitgenodigd tijdens de zittingen met IFIC en de sociale partners die georganiseerd werden in de lente van 2019.

Tijdens deze ontmoetingen konden wij als beroepsvereniging de belangen van alle medisch beeldvormers (elke technoloog , verpleegkundige en gelijkgestelde die toestellen in de nucleaire geneeskunde, medische beeldvorming , radiotherapie en echocardio bedient) vertegenwoordigen. Om een compleet en gedetailleerd functieprofiel voor te kunnen leggen tijdens deze zitting, is er zeer veel werk verricht in samenwerking met verschillende andere paramedische beroepsverenigingen, experten, ziekenhuizen en de Odisee hogeschool.

Deze onderhoudsprocedure is van start gegaan in de herfst van 2019. De sociale partners hebben op basis van de ontvangen opmerkingen en externe beroepen een reeks functies vastgesteld, die het voorwerp moeten uitmaken van een prioritair onderhoud op basis van een juridisch criterium, om er zo voor te zorgen dat de classificatie mee blijft met de evoluties van de wetgeving, waarbij, de VMBv in de volgende fases zal betrokken worden. VMBv mag dan ook met trots zeggen dat de medisch beeldvormers op nummer 3 staan van deze prioriteitenlijst (zie lijst: https://www.if-ic.org/nl/lijst-van-de-functies-die-opgenomen-zijn-in-de-eerste-fase-van-de-onderhoudsprocedure)

Het zijn de sociale partners die jaarlijks de lijst met de te onderhouden functies vastleggen. Deze lijst wordt opgemaakt op basis van enkele objectieve criteria die op voorhand zijn vastgelegd, zoals juridische conformiteit, representativiteit van de functie (aantal betrokken werknemers), datum van aanmaak of laatste aanpassing van de functiebeschrijving, analyse van de feedback ontvangen via onderhoudsformulieren enz. De bedoeling is dat elke functie minstens één keer om de tien jaar herzien kan worden.

IFIC heeft VMBv laten weten dat momenteel de eerste onderhoudsfase wordt afgerond. In 2021 heeft IFIC hiervoor een nieuwe procedure opgestart. In deze nieuwe procedure wordt de VMBv op twee sleutelmomenten betrokken:

  • Voor het onderzoek op het terrein: zal VMBv systematischer worden uitgenodigd om IFIC de nodige informatie, die de VMBv- leden nuttig achten voor het onderhoud, te communiceren.
  • Nadien zal VMBV ook uitgenodigd worden om feedback en opmerkingen te geven over het voorontwerp van de functiebeschrijving die door IFIC wordt opgesteld.

VMBv kijkt ontzettend hard uit naar de outcome van de afronding van de eerste onderhoudsfase.

In navolging van het bericht van IFIC heeft VMBv de vraag gesteld of de nieuwe procedure 2021 reeds van toepassing is op het bijna afgeronde eerste deel van de onderhoudsfase en of dat VMBv bijgevolg ook nog inzage en inspraak gaan hebben op het nieuwe profiel voor publicatie.
Ook vroeg VMBv naar een specifieke datum waarop het nieuwe profiel zou gepubliceerd worden.

Wij zijn nog in afwachting van het antwoord op onze bijkomende vragen.

Uiteraard brengt VMBv U op de hoogte zodra er verdere informatie verkregen wordt.

VMBv: Sinds 1989 Dé erkende beroepsvereniging voor elke technoloog , verpleegkundige en gelijkgestelde die toestellen in de nucleaire geneeskunde, medische beeldvorming , radiotherapie en echocardio bedient.  Samen staan we sterk!

Met collegiale groeten

VMBv bestuur